O Nas


Jesteśmy społecznością zorganizowaną wywodzącą się głównie z terenu gminy Chociwel. Stanowimy  największą organizację pozarządową działającą w gminie  i skupiającą na przestrzeni lat od 83 do 325  pełnoprawnych członków związku. Od samego początku koło przyjęło nazwę ,,Okoń” i taka nazwa obowiązuje  do dziś. Stowarzyszenie  nasze utworzone głównie z miłośników i pasjonatów wędkarstwa w tym roku obchodzi jubileusz  45-ciolecia swojej działalności.  Szerzej o dorobku  organizacji piszę w historii naszego związku.  Historia  to przede wszystkim wędkarze ale również i  działacze wędkarstwa poświęcający  się  społecznej pracy  niemal bez reszty.   W dużej mierze im zawdzięczamy powrót do prawidłowej i racjonalnej gospodarki rybackiej  na   jeziorach  Starzyc i Kamienny Most. To właśnie takim ludziom  zawdzięczamy  bogaty dorobek i osiągnięcia dotychczasowego  funkcjonowania Koła wędkarskiego ,,Okoń” w Chociwlu.  Rys historyczny zamieszczony  w rozdziale ,,Nasze Koło”  pokazuje  ludzi,  bez  których organizacja nie mogłaby istnieć,  oni  tworzą jej żywą historię  na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci.  Oddani bez reszty z wielką pasją budują  zręby  i tworzą  aktualny i przyszły kształt  związku. W opracowaniu wskazujemy  wiele nazwisk zarówno liderów,  członków koła  jak również  mistrzów wędkarstwa na poszczególnych etapach rozwoju związku.  Wskazujemy  ludzi, którzy swoją pracą, wiedzą  i zaangażowaniem  wyróżnili się na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci.  Ich praca to wszechstronna dbałość  o ekosystemy wodne użytkowanych   przez  nas  jezior Starzyc i Kamienny Most.

                                                                                                  Paweł Pieczonka