Zebrania Zarządu


   Sprawozdanie

z  działalności Zarządu Koła Nr 6 PZW ,,Okoń” w Chociwlu za rok 2014

                                                       17.01.2015

                                                                         

Zarząd Koła Wędkarskiego Nr 6 PZW ,,Okoń” w Chociwlu swoją  statutową działalność prowadzi zgodnie z regulaminem koła oraz zatwierdzonym przez zebranie ogólne członków planem pracy koła na rok 2014. Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 8 grudnia 2013 do  31 grudnia 2014. Rezygnacja z funkcji poprzedniego Prezesa  p. Marcina Wiśniewskiego spowodowała wcześniejsze niż zazwyczaj zwołanie nadzwyczajnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego i wybór na to stanowisko mojej skromnej osoby Krzysztofa Tuleja.  Stąd tym razem wyjątkowo nieco wydłużony o trzy tygodnie roczny okres sprawozdawczy. W wyborach w dniu 8 grudnia 2013 roku dokonano jedynie wyboru Prezesa, pozostała część zarządu pozostała bez zmian.

Aktualny stan Zarządu przedstawia się następująco:

·        Krzysztof Tulej            -  Prezes Zarządu

·        Piotr Hyriak                 -   V-ce Prezes Zarządu

·        Alina Cewe                  -    Skarbnik

·        Mieczysław Otembrajt -    Prezes ds. Sportu

·        Lucjan Sierocki           -     Gospodarz

·        Paweł Pieczonka         -     Członek Zarządu

·        Ryszard Rusin             -     Członek Zarządu

·        Stanisław Błaszczyk    -    Członek Zarządu

·        Wojciech Kalinowski  -    Członek Zarządu

·        Mikołaj Kisiel              -    Członek Zarządu

·        Jerzy Tomaszewski      -    Członek Zarządu

 

 

Komisja Rewizyjna 

·        Zbigniew Tederka             -       Przewodniczący komisji

·        Władysław Wiśniewski     -      Członek komisji

·        Zbigniew Charęza             -      Członek komisji

 

Swoją  społeczną działalność zarząd rozpoczął od dokonania merytorycznego podziału zadań dla swoich członków. Poszczególnym członkom zarządu przypisano odpowiednie role,  zadania  i odpowiedzialności w zarządzie koła.

 

Zadania te przedstawiają się następująco:

 

Tulej Krzysztof –   całkowita  odpowiedzialność za prace zarządu, bieżące prowadzenie zarządu, zakup nagród i posiłków na zawody wędkarskie.

Paweł Pieczonka  -  odpowiada za zakup pucharów, przygotowanie graficzne dyplomów i podziękowań, dokumentowanie fotograficzne zawodów i rekreacyjnych imprez wędkarskich, prowadzenie strony internetowej koła wędkarskiego, przygotowanie artykułów prasowych na stronę, bieżące prowadzenie i uzupełnianie galerii fotograficznej na stronie internetowej PZW. 

Piotr Hyriak, Lucjan Sierocki, Mieczysław Otembrait – Przygotowanie stanowisk wędkarskich przed każdymi zawodami. 

Mieczysław Otembrajt, Stanisław Błaszczyk – odbiór i wydawanie posiłków po zawodach, przygotowanie  i organizacja ogniska po zawodach.

Lucjan Sierocki, Piotr Hyriak  –  sędziowanie zawodów wędkarskich.

Jerzy Tomaszewski, Stanisław Błaszczyk  -  Pomoc przy organizacji zawodów, ład, porządek, estetyka w czasie zawodów i po zawodach.

Rusin Ryszard, Mikołaj Kisiel  –   kolportaż ogłoszeń wędkarskich.

Zarząd  koła z pomyślnym skutkiem prowadził na szeroką skalę szereg pozytywnych działań na rzecz społeczeństwa i członków swojego związku. Działania nasze prowadzone były zarówno dla osób dorosłych jak również dla dzieci i młodzieży mając na uwadze integracyjny  charakter  naszych imprez i przedsięwzięć. Posiedzenia zarządu odbywały się systematycznie i każdorazowo dokumentowane były stosownym  protokółem. Dokumentacja wędkarska jest przechowywana w Zarządzie Koła. Działalność nasza skupiała się na realizacji planu pracy koła,uchwał i wniosków z walnego zgromadzenia, prowadzeniu prawidłowej gospodarki finansowej oraz ochronie wód obwodu wędkarskiego.

Nasze organizacyjne dokonania w 2014 roku.

·        W dniu  26.04 2014 Zarząd zorganizował akcję „Zadbajmy o swoje  jezioro”. Celem akcji było uporządkowanie brzegów jeziora po okresie jesienno-zimowym. Po zakończonym sprzątaniu wszyscy uczestnicy  wzięli udział udali w  poczęstunku  przy  ognisku.

 

·        11 maja 2014  nad jeziorem Starzyc w Chociwlu odbyły się spławikowe  zawody wędkarskie- I eliminacje o tytuł ,,Mistrza Koła 2014 - 2015”.  Do zawodów zgłosiło się  16 wędkarzy.

Według oceny komisji sędziowskiej I miejsce w zawodach zdobył Sulima Grzegorz,  na II miejscu był  Markiewicz Józef, III miejsce przypadło w udziale koledze Krzysztofowi Perczakowi.

             

01.06.2014 Zarząd Polskiego Związku Wędkarskiego w Chociwlu już po raz kolejny  zorganizował ,,Dzień Dziecka” z wędką zachęcając w ten sposób młodzież do pożytecznego spędzania czasu na łonie natury. Z roku na rok coraz liczniejsza grupa młodzieży bierze udział w organizowanej przez nas  imprezie.

Elementem imprezy były warsztaty, na których uczestnicy nabywali praktycznych umiejętności posługiwania się sprzętem wędkarskim, zdobywali podstawową wiedzę o świecie roślin i ryb występujących w naszym jeziorze. Zajęcia warsztatowe prowadzone były w pięciu grupach tematycznych :

-         wiedza ogólna na temat flory i fauny środowiska wodnego,

-         umiejętne stosowanie zanęt i przynęt

-         prawidłowe i skuteczne wiązanie haczyków

-         prezentacja sprzętu do wędkowania

-         rzucanie do celu przy pomocy wędki.

Po warsztatach odbyło się trwające dwie godziny wędkowanie, które wyłoniło  najlepszych młodych wędkarzy. W wyniku oceny sędziów  I miejsce w kategorii juniorów zajął Miłosz Orzeszak (1,45kg. złowionych ryb), na II miejscu był Konrad Tulej z wynikiem 0,85 kg. złowionych ryb, III miejsce zaś zajął Paweł Dudziak, który złowił 0,79 kg. ryb. W kategorii pań I miejsce zajęła Wiktoria Tulej, której udało się złowić 0,62 kg rybek. W trakcie trwania warsztatów  jak i po zawodach był przygotowany poczęstunek dla wszystkich biorących udział w imprezie dzieci . Żadne dziecko nie opuściło imprezy bez upominku wędkarskiego.

·           26.07.2014 zorganizowano dla mieszkańców gminy drużynowe zawody wędkarskie w ramach „Integracji różnych grup społecznych - Lato z wędką”. W zawodach drużynowych wzięło udział 20 zespołów dwuosobowych, głównie rodzinnych. W wyniku dwu i pół godzinnych zmagań z wędką I miejsce w kategorii drużyn zdobyła para Miszczuk Piotr i Wątroba Wiesław z wynikiem 4,30 kg złowionych ryb. II miejsce zajęła rodzinna para Tulej Krzysztof i Tulej Konrad poławiając 3,46 kg ryb.  Na III miejscu uplasowała się para Sulima Grzegorz i Łukasz z połowem 2,84 kg ryb. W kategorii najstarszej wiekowo drużyny I miejsce zdobyła para Stanisława i Władysław Wiśniewscy. W kategorii najmłodszego zespołu puchar lata z wędką zdobyli Gałęzowski Jakub i Koprowska Monika.

·        17.08.2014 - otwarte drużynowe zawody wędkarskie z pomostów o puchar Prezesa Koła.  W zawodach wzięło udział 17 drużyn.

I miejsce zajęli Grzegorz i Łukasz Sulima z wagą -5.66 kg złowionych ryb. 

II miejsce zajęła drużyna Łaskot Zenon Prezes Koła w Choszcznie i Eugeniusz Sosnowski V-ce Prezes Koła w Choszcznie z wagą -5.22 kg połowu.

III miejsce zajęli  Tulej Krzysztof i Jerzy Tomaszewski z połowem o wadze 5.06 kg.

Największą rybę złowił Łukasz Sulima, okazał się nim  leszcz o długości 34 cm.

 

·        14.09.2014 odbyły się otwarte zawody spławikowe, podczas dożynek gminnych na których stawiło się 16 wędkarzy. Największą rybę o długości 28 cm złowił Mariusz Sulima, który został laureatem pierwszego  miejsca w ogólnej punktacji zawodów z wynikiem 2,26 kg. Miejsce drugie  zdobył Wiesław Wątroba z wynikiem 1,24 kg . Na miejscu trzecim  Grzegorz Sulima z połowem 0,98 kg .

·        12.10.2014 Zarząd koła w Chociwlu  zorganizował dla członków  koła jesienne zawody spławikowe  liczące się do ogólnej punktacji tytułu Mistrza Koła w sezonie 2014/2015. W tym dniu I miejsce zajął Grzegorz Sulima wyłowił  4,40 kg . Miejsce II zajął  Piotr Miszczuk z wynikiem  2.48kg. Miejsce  III  wywalczył Wiesław Wątroba poławiając 1,40kg. W wyniku zsumowania obu edycji  zawodów Mistrzem Koła 2014/15  został Grzegorz Sulima, na drugim miejscu uplasował się Piotr Miszczuk, a na III  Józef Markiewicz.

·        5.07.2014 wstawiliśmy 3 ławki nad jeziorem Starzyc przy punkcie czerpania wody, dodam jeszcze, że fundatorem tych ławek była firma P.B.M „Scanbet”.

 

Szanowni koledzy wędkarze,  rok 2014 w działalności koła był rokiem pracowitym, wymagającym dużo od zarządu ale i pomyślnym  dobrym zarówno dla wędkarzy jak również dla naszej lokalnej społeczności. Mimo drastycznemu spadkowi ilości członków związku w innych kołach w naszym ubyło zaledwie 4 wędkarzy i teraz jest nas 177. Staramy się, żeby każde z organizowanych zawodów wędkarskich były coraz  atrakcyjniejsze i ciekawsze, ale nie było by tego bez pomocy ludzi dobrej woli. Chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować:

 

·        Burmistrzowi Chociwla

·        Właścicielowi sklepu  zoologiczno-wędkarskiego 101 drobiazgów w Chociwlu.

·        Prezesowi Sp. z  o.o Wodociągi i Kanalizacja w Chociwlu

·        Firmie P.B.M. SCANBET

·        Właścicielowi kompleksu Hotelowo- rekreacyjnego  „Pałac nad Jeziorem”

             w Chociwlu.

 

Mam nadzieję, że dalsza pomoc państwa  będzie przyczyniać się do pomyślnego rozwoju naszego koła.

Chciałbym koledzy wrócić jeszcze do akcji „Zadbajmy o swoje Jezioro”, martwi nas,  że frekwencja przy pracach porządkowych na obrzeżach jeziora  jest bardzo znikoma i na łączną ilość członków naszego koła było nas nie więcej niż 5%.  Dlatego też zwracamy się do was koledzy z gorącym apelem o liczniejsze uczestnictwo w akcji, bo to robimy dla nas, dla naszych rodzin i mieszkańców naszego miasta jak i również dla  poprawy ekosystemów wodnych i piękna  natury zachowując ciągłość działań zmierzających do zapewnienia naszym członkom jak najlepszych warunków uprawiania wędkarstwa. W dalszej pracy zarząd koła w 2015 r. powinien szczególną uwagę zwracać na następujące kierunki działania:

 

·        Konieczność dalszej współpracy z dziećmi i młodzieżą.

·        Dalsze zwiększanie ilości członków naszego koła.

·        Nawiązać  dobrą współpracę z nowymi władzami miasta i zarządem okręgu.

 

Kończąc nasze sprawozdanie chciałbym Wam szanowni koledzy wędkarze w 2015 r. życzyć wielu sukcesów nie tylko  w połowach, ale również  w życiu osobistym i zawodowym.

 

                                                                                              Krzysztof Tulej

 

                                                                                           Prezes Zarządu Koła

 -------------------------------------------------------------------

Terminy zebrań członków zarządu na rok 2014 :

1.    05.05.2014
2.    10.07.2014
3.    11.08.2014
4.    01.10.2014

Miejsce zebrań : "Pałac nad Jeziorem"                                  


-------------------------------------------------------

Wybory  w  Związku 

W  niedzielę 8 grudnia 2013 r. odbyło się Nadzwyczajne Zebranie  Sprawozdawczo -  Wyborcze Koła Wędkarskiego Nr 6 w Chociwlu. Powodem wcześniejszego niż zazwyczaj zebrania były przyśpieszone wybory uzupełniające na  Prezesa  Koła.  Dotychczasowy Prezes p. Marcin Wiśniewski zrezygnował z pełnionej przez siebie od lutego br.  funkcji z przyczyn osobistych i w związku z tym  zachodziła konieczność dokonania wyboru na jego  miejsce  innej osoby.  Na tę  zaszczytną  a  zarazem odpowiedzialną  funkcję w związku zgłoszona została kandydatura Krzysztofa Tuleja dotychczasowego zastępcy Prezesa Koła Nr  6  PZW ,,Okoń”.  Krzysiu Tulej w okresie swej dotychczasowej działalności społecznej w Zarządzie dał się poznać jako osoba wybitnie i autentycznie zaangażowana w  działalność  związku wędkarskiego.  Krzysiu, bo tak go wszyscy nazywamy jest pasjonatem wędkarstwa nie tylko słodkowodnego ale również entuzjastą wędkowania z kutra na  otwartych wodach Morza Bałtyckiego. Kandydatura  Tuleja  została zgłoszona nieprzypadkowo ponieważ jego dotychczasowa działalność  w duecie z Prezesem Marcinem Wiśniewskim była bardzo owocna a efekty tej pracy były widoczne na każdym odcinku działalności PZW. Młodych prezesów szczególnie cenimy za ich innowacyjność w działaniu, za organizację ,,Warsztatów wędkarskich”  dla dzieci i młodzieży szkolnej, za zachęcanie do łowienia i poszerzania naszych szeregów przez młodych adeptów  sztuki  wędkarskiej. Do głosowania zgłoszono  kandydaturę p. Krzysztofa Tuleja, innych propozycji  nie  było. W wyniku głosowania wszyscy członkowie jednomyślnie zagłosowali za Krzysiem. Tak więc nowym Prezesem został p. Krzysztof Tulej. W trakcie zebrania wręczono podziękowanie w formie dyplomu ustępującemu Prezesowi Marcinowi Wiśniewskiemu, wręczono również okazałe puchary  za pierwsze, drugie i trzecie miejsce dla  wędkarskich mistrzów Koła za rok 2013. Podziękowania za współpracę z kołem otrzymał właściciel ,,Pałacu Nad Jeziorem”,  p. Adam Gumny, który bezinteresownie wydzielił lokum dla naszego koła na prowadzenie zebrań sprawozdawczych i spotkań  zarządu. Dyskusja w głównej mierze toczyła się wokół letniego zakwitu jeziora w Chociwlu spowodowanego  przez  glony (sinice i zielenice). To one  były powodem zakazu kąpieli w jeziorze a cuchnący zapach ich rozkładu  wyczuwalny był w  znacznej odległości od wody.  Sinice to nie tylko pogorszenie walorów estetycznych czy zapachowych ale jak potwierdziły badania naukowe to właśnie trucizny metaboliczne sinic mogą doprowadzić do alergii, astmy, egzemy a nawet ciężkich uszkodzeń systemu nerwowego u człowieka. Na zebraniu wyjaśniałem, że kilkadziesiąt osób z takimi przypadkami zgłosiło się do naszego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chociwlu. Mówiłem również jak należy wspomagać jezioro by nie dopuścić do zakwitu wody. Miejscowa władza poskąpiła jednak kilku tysięcy złotych na zakup środków do ochrony jeziora.  Wystarczyło  dokonać drugiego oprysku powierzchniowego wody  tuż przed nadejściem sierpniowych upałów i zapobiec nadmiernemu rozwojowi  trujących cyjanobakterii  i zielenic. Szkoda bo i woda byłaby czysta i dzieci zadowolone.  Obecna na zebraniu burmistrz uznała, że sprawa zakwitu wody latem tego roku opisana w biuletynie informacyjnym ,,Forum Chociwelskiego” jest sprawą czysto polityczną. Skoro tak było to nic prostszego jak tylko i wyłącznie również  drogą polityczną należało sinice z jeziora  usunąć. Dla władzy jak widać sinice nie stanowią większego zagrożenia, bo ani się w tej wodzie nie kąpie ani z niej ryb nie je. Ryba ciągle ewoluuje i  potrafi  dostosować się do warunków środowiskowych, weźmy dla przykładu taką  pangę, ponoć w dalekiej Azji żyje, rozwija się i dobrze przyrasta  w brudnych  rzekach  i rowach  ściekowych. Ryba jak widać potrafi dostosować się do warunków środowiskowych,  władza jak opozycja ma zawsze przekonania przeciwstawne i jak tu taką władzę szanować.

                                                                                                        Paweł Pieczonka