AktualnościZebranie sprawozdawczo – wyborcze

 

 5 lutego 2017 odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze podsumowujące pracę Zarządu i Koła w kadencji 2012 – 2016. W minionym okresie jak zaznaczył składający sprawozdanie Prezes Zarządu Krzysztof Tulej  wykonano szereg rozlicznych i niezbędnych   prac na potrzeby koła, dla dobra mieszkańców gminy jak i środowiska wodnego. Za aktywną i zaangażowaną pracę w zarządzie członkowie otrzymali  zasłużone podziękowania na   pięknie zdobionych trwałych drewnianych podkładach tablic pamiątkowych. Okazałą tablicę pamiątkową otrzymał również prezes Krzysztof Tulej  z podziękowaniem o  następującej treści (Za oddaną, cenioną i aktywną działalność, osobiste autentyczne zaangażowanie w pracach Zarządu Koła Nr 6  PZW ,,Okoń” w Chociwlu na rzecz rozwoju wędkarstwa, umiejętną wychowawczą pracę z młodzieżą oraz propagowanie szeroko pojętej etyki wędkarskiej serdeczne podziękowania składają członkowie koła Nr 6 PZW ,,Okoń” w Chociwlu). W imieniu członków naszego koła podziękowanie wręczył pan Grzegorz  Rogalewicz - Prezes Zarządu Okręgu PZW w Szczecinie. Srebrnymi  odznakami PZW  wyróżnieni zostali nasi koledzy Lucjan Sierocki i Stanisław Błaszczyk. Mistrzom Koła za rok 2016 wręczono ładne pamiątkowe puchary. Obecni na zebraniu Prezes Okręgu Zarządu pan Grzegorz Rogalewicz  jak i Dyrektor Biura pan Rafał Pender obszernie omówili prowadzoną   działalność jaką Okręg realizuje na rzecz kół wędkarskich w terenie. Zapewnili o tym, co dla nas było najważniejsze, że po mijającym 15-letnim okresie dzierżawy obwodu rybackiego Nr 6, jeziora te pozostaną w dalszym ciągu w naszym władaniu.  Prowadzoną akcją zadbajmy o swoje jeziora  dokonujemy corocznego porządkowania obrzeża akwenów w Chociwlu i Kamiennym Moście. Dla naszych najmłodszych miłośników wędkarstwa  corocznie organizujemy Dzień Dziecka z wędką. Wielokrotnie w sezonie organizujemy zawody wędkarskie w różnych modyfikacjach jako drużynowe i indywidualne zawody z pomostów, drużynowe zawody wędkarskie z gruntu. Organizujemy również rodzinne zawody wędkarskie. Powstał zamysł o całonocnych zawodach, zaniechano jednak tego pomysłu ze względów bezpieczeństwa przebywania na pomostach w porze nocnej. Zarządowi udało się  przekształcić zawody niemalże w piknik lub  święto rodzinne. Niejednokrotnie nad wodą w czasie zawodów przebywają całe rodziny, które dopingują i wspierają  swoich najbliższych. Po każdej imprezie prezes zazwyczaj zaprasza zawodników oraz  wiernych i wytrwałych obserwatorów do wspólnego biesiadowania przy kiełbasce z grilla. Tą rodzinną i sympatyczną  atmosferę po raz pierwszy wprowadził na tego typu imprezy sam prezes koła Krzysztof Tulej. Swoboda i rekreacyjny  charakter imprezy  zachęca  do  coraz  szerszego udziału  w imprezach wielu rodzinom nadając im  stonowany integracyjny charakter. Z roku na rok coraz częściej do naszego koła wstępują wędkarze z Wiechowa, Dzwonowa, Dobropola, a nawet Gryfina.  Swobodnym i umiejętnym podejściem prezes potrafi przyciągnąć nad nasze wody chętnych nawet z dość odległych zakątków województwa. Wielość działań i  inicjatyw pojawiających się w  kole zachęca innych do wstępowania w nasze szeregi. Największym wyzwaniem o charakterze inwestycyjnym był zakup i montaż wiaty garażowej dla przechowywania łodzi i sprzętu wodnego. Swoim działaniem  zarząd  dokonywał demontażu sfatygowanych, zniszczonych i rozpadających się pomostów wędkarskich, pomagał w walce z sinicami na jeziorze w Chociwlu, budował pomosty wędkarskie na jeziorze Starzyc, zajmował się  wieloma problemami wynikającymi z codziennych działań wędkarskich. Najcenniejszym osiągnięciem jednak jest to, że z roku na rok  koło się rozwija i wzrasta zainteresowanie przynależnością do  naszego związku. W roku 2016 liczyliśmy już  207 członków.

                                                                                 Paweł Pieczonka

 Mistrz Koła 2016

Po dokonaniu podliczenia  wiosennych i jesiennych zawodów wędkarskich mistrzem koła PZW ,,Okoń” w Chociwlu w roku 2016 został Bogdan Dudziak. V-ce mistrzem wędkowania został Józef Markiewicz. Drugim zaś v-ce mistrzem i trzecie miejsce na podium zajął Wiesław Wątroba. Zwycięzcom tegorocznych zmagań wędkarskich serdeczne gratulacje składa Prezes Koła Krzysztof Tulej wraz z całym zarządem PZW ,,Okoń” w Chociwlu.   Piękne i okazałe puchary za zasłużone osiągnięcia sportowe wędkarstwa spławikowego zostaną wręczone na najbliższym  zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w styczniu 2017 roku.

                                                                                           Paweł Pieczonka


Jesienne eliminacje spławikowego  ,, Mistrza  Koła "

/16.10. 2016/

 

Do  drugiej edycji zawodów o tytuł ,,Mistrza Koła” zgłosiło się dwunastu zawodników.  Choć niesprzyjająca pogoda nie wróżyła udanych połowów  to jednak brania były stosunkowo częste, ale drobne. Pierwsze miejsce w drugiej edycji zawodów zajął Józef  Markiewicz  (1,26 kg ryb). Na drugim miejscu uplasował się Wiesław Wątroba (0,82 kg ryb). Trzecie miejsce zajął Krzysztof Gorajewski ( 0,72 kg ryb). Dalsze kolejne miejsca zajęli Bogdan Dudziak, Piotr Miszczuk, Józef Szramowiat, Henryk Górski, Jerzy Tomaszewski, Piotr Hyriak. Trzem wędkarzom niestety nie udało się złowić ani jednej rybki. Dla najlepszych zawodników Zarząd ufundował nagrody w postaci bonów  towarowych , które będą mogły być zrealizowane w sklepie ,,101 drobiazgów” w Chociwlu.  Zawody sędziowali Lucjan Sierocki, Stanisław Błaszczyk przy udziale sędziów kontrolnych Mieczysława Otenbrajta i Bolesława Wnuka. Zdaniem prezesa koła Krzysztofa Tuleja zawody przebiegały w spokojnej atmosferze  sportowej rywalizacji wędkarskiej. Po zawodach wszyscy zostali zaproszeni na gorącą kiełbaskę podpiekaną na grillu  przez ,,Bolka”.  Latem  tego roku Prezes Krzysztof Tulej zgłosił na posiedzeniu Zarządu cenną inicjatywę budowy pomostów wędkarskich na jeziorze w Chociwlu. Od pomysłu do czynu nie trzeba było długo czekać. Otóż  bezpośrednio po zawodach prezes pochwalił  się niedawno  wykonanymi  pomostami wędkarskimi zbudowanymi przez członków Zarządu PZW ,,Okoń” w Chociwlu. Pomosty nowe, stabilne i solidnie  wykonane z grubych bali drewnianych osadzone na metalowych wspornikach  posłużą z pewnością przez   20 najbliższych lat. Ponieważ już zdały swój egzamin to w  przyszłym roku jak zapowiada Prezes   zamierza  wybudować jeszcze kilkanaście takich pomostów,  aby w przyszłości zawody rozgrywać tylko i wyłącznie na obiektach  wzniesionych przez nasze koło.  Obiekty te to wspaniały prezent przede wszystkim dla wędkarskiej społeczności lokalnej, bowiem na co dzień będą mogli z nich korzystać nie obawiając się że ktoś ich stamtąd wyprosi. Jedynym życzeniem  zarządu  jest, aby korzystający z  nowych  kładek wędkarze zadbali o porządek na nich i w ich otoczeniu. Czystość i porządek  będzie  bowiem najlepszym podziękowaniem  dla tych, którzy te stanowiska wędkarskie  budowali.  Jesiennymi  zawodami kończymy cykl zawodów przewidzianych w harmonogramie imprez wędkarskich na 2016 rok. Zawody  cieszą się coraz większym  powodzeniem, a i członków z roku na rok nam przybywa. W tym roku koło nasze liczy sobie 206 pełnoprawnych członków. Ciągły systematyczny rozwój koła  zawdzięczamy aktywnej pracy Zarządu i nieustannie  nowym inicjatywom Prezesa Koła.  Dzięki rozsądnemu  i umiejętnemu zaangażowaniu  się  prezesa  Krzysztofa Tuleja w działalność związku do naszego koła wstępują również wędkarze z innych gmin. Nasza wzorowa i  aktywna działalność zachęca innych do współpracy i przynależności do nas.

                                                                                                         Paweł Pieczonka  


Pierwsze Zawody Wędkarskie Koła  MZZMKwP SZCZECIN

 

 

Pierwsze Zawody Wędkarskie o Puchar Rady Koła Szczecin MZZMKwP odbyły się w Chociwlu nad jeziorem Starzyc. Zawody sędziowali v-ce Prezes PZW koło “ OKOŃ “ w Chociwlu Hyriak Piotr i gospodarz koła Sierocki Lucjan. W zawodach startowało 9 uczestników,  którym udało się złowić jedną jedyną rybkę a czynu tego dokonał Burmistrz Chociwla Stanisław Szymczak zajmując 1 miejsce. Zgodnie z regulaminem zawodów w drodze losowania 2 miejsce zajął Iwanicz Adam, natomiast miejsce 3-Kuźmicz Wojciech. Po zawodach wędkarskich wszyscy udali się na plac grilowy restauracji i hotelu “Pałac nad jeziorem“, gdzie wręczono nagrody, a uczestnikom spotkania integracyjnego gadżety.

Z gości zaproszonych swoją obecnością zaszczycili nas v-ce Prezydent ZZMKwP  Ciećka Krzysztof, naczelnicy w osobach Horeszko Piotr i Wojtkun Tadeusz, jak też przewodniczący PR Szczecin Wzgórze Hetmańskie- Król Ryszard, Przewodniczący IC Szczecin Ciećka Bartosz i wspomniany wcześniej Burmistrz Chociwla Szymczak Stanisław. Zwołane przez v-ce Prezydenta szanowne JURY w osobach Pawlak Irena, Budzińska Beata, Juchniewicz Krystyna i Woźniakowska Krystyna zdecydowało , że nagrodę ufundowaną przez Prezydenta ZZMKWP Miętka Leszka otrzyma Burmistrz Chociwla,  ale po wcześniejszym zdeklarowaniu o zarybieniu chociwelskiego jeziora. Nagrodę w imieniu Prezydenta Miętka Leszka wręczył v-ce Prezydent Ciecka Krzysztof.

Podziękowania za miłą zabawę dla wszystkich uczestników spotkania a w szczególności dla tych , którzy przyczynili się do zbiórki charytatywnej dla chorej córki naszego kolegi.

 

 

                        Z pozdrowieniami

                         Za Radę Koła Szczecin

                          Przewodniczący

                                Kalinowski Wojciech    

     

 Drużynowe zawody wędkarskie z gruntu

                                                 /14. 08. 2016/

Dość dużym zainteresowaniem cieszyły się  drużynowe gruntowe zawody wędkarskie z pomostów. Na starcie stanęło  13   dwuosobowych zespołów.  Każdy z zawodników miał do dyspozycji dwie wędki. Największy sukces i podwójne zwycięstwo w zawodach osiągnął Piotr Miszczuk z Dzwonowa. Wspólnie ze swoim drużynowym kolegą  Bartłomiejem Bajanem również z Dzwonowa zwyciężyli w zawodach wyławiając 4,70 kg ryb. Piękne puchary ufundowane przez prezesa koła PZW ,,Okoń” w Chociwlu  za zajęcie pierwszego miejsca powędrowały do Dzwonowa. Królem wędkowania w zawodach gruntowych okazał się Piotr Miszczuk który złowił największą rybę (lin) o wadze 1,10 kg i długości 43 cm wygrywając  puchar Zarządu PZW ,,Okoń” w Chociwlu.  Drugie zaszczytne miejsce i puchary Prezesa zdobyła  drużyna w składzie Jerzy Tomaszewski z Maszewa i Krzysztof Tulej Chociwla. Drużyna ta złowiła 3,80 kg ryb. Trzecie miejsce na podium i puchary Prezesa PZW ,,Okoń” wywalczyła nie tylko drużyna ale jedyna na zawodach para małżeńska Joanna i Marcin Wiśniewscy  z miejscowości Lublino. Przy okazji zawodów  potrafili połączyć przyjemne z pożytecznym nie tylko dla siebie ale i dla dzieci. Nie uszło uwadze, że państwo Wiśniewscy wraz z dwójką dzieci zawody te zorganizowali w formie  rodzinnego  pikniku  wędkarskiego. Na nabrzeżu rozpalili ogień pod grillem, jak się okazało nie tylko dla dzieci, bo później dołączyli jeszcze dziadek z babcią Wiśniewską, też  wędkarze i wszyscy razem rodzinnie kibicowali młodej parze. Tak więc na pikniku bawiły pełne trzy pokolenia.   Jako, że zgodnie z przysłowiem  niedaleko pada jabłko od jabłoni to  śmiem twierdzić, że powoli wyrastają nam nowe kadry wędkarskie i nowi zawodnicy, którzy już za kilka lat zasiadać będą na pomostach wędkarskich. Chwała Wiśniewskim za to i tak trzymać. Wśród zawodników rozlosowano pięć nagród, które ufundował właściciel sklepu wędkarskiego ,,101 Drobiazgów”. Dziękujemy. Zawody przebiegały sprawnie w miłej i sympatycznej wędkarskiej rywalizacji.

                                                                                                                     Paweł Pieczonka        

Walka z sinicami /10.08.2016/

 

Jeziora nasze w  Chociwlu i Kamiennym Moście do najczystszych nie należą. Wobec międzynarodowych zasad klasyfikacji czystości wód jezioro Starzyc zaliczane  jest do trzeciej klasy czystości,  Kamienny Most nie spełnia natomiast parametrów klasy trzeciej i  oceniony został  jako zbiornik wodny o kategorii pozaklasowej. Niekorzystne  dla wód warunki środowiskowe powodują postępującą eutrofizację  (zarastanie) jezior, powodując  szybkie  wypłycanie się ich głębokości, a w konsekwencji  powolny zanik. Widać to doskonale na przykładzie jeziora Kamienny Most.  Jeszcze kilkanaście lat temu   spotkać tam można było pływające  wyspy porośnięte dorosłymi olchami i brzozami. Stanowiły one  w tamtym czasie  niebywałą ciekawostkę przyrodniczą. W wyniku wzmożonej eutrofizacji  oraz wypłycania się jeziora od kilku już lat zadrzewione wyspy zakotwiczyły w mulistym dnie na stałe. Jezioro na naszych oczach ginie, a za kilkadziesiąt lat z pewnością stanie się popularnym bagnem przez, które upalnym latem  będzie można  przejść suchą stopą. Tak oto na własne oczy obserwujemy  przebieg procesów przyrodniczych wcześniej znanych li tylko z lekcji biologii.   Jak widać Burmistrz Chociwla pan Stanisław Szymczak  to zjawisko zaczyna dostrzegać i zamierza skutecznie zapobiegać  dalszej  degradacji  jezior. Swoim pomysłem zainteresował Polski Związek Wędkarski i wspólnie z kilkoma członkami Zarządu próbuje swój projekt realizować na wodach naszych jezior. .Jak na razie jest to walka tanimi i stosunkowo prostymi  metodami. Na początek zaproponował  walkę stosunkowo tanią i  łatwą w realizacji metodą poprzez zainstalowanie  balotów słomy jęczmiennej na wypływie wody z jeziora  Kamienny Most  w kierunku do jeziora w Chociwlu. To właśnie tam występuje najwięcej biogenów (związków fosforu i azotu), które stanowią naturalną pożywkę dla bujnego rozwoju sinic i glonów fitoplanktonowych. Słoma jęczmienna zatopiona w wodzie już po kilku tygodniach rozpoczyna tlenową mineralizację przy udziale grzybów wodnych i bakterii. Polifenole powstające w procesie mineralizacji słomy spełniają tutaj rolę algistatyków, które uniemożliwiają podział komórek glonów fitoplanktonowych i sinic i tym samym  nie dopuszczają do ich dalszego rozwoju. Sinice nazywane również cyjanobakteriami obumierając, w wyniku własnego rozkładu wydzielają do wody cyjanowodór i to wlaśnie wtedy rozpoczyna się ich trujące oddziaływanie na środowisko wodne. Czy ten sposób walki z sinicami okaże się skuteczny okaże się już wkrótce. Sądzę jednak, że główna walka dopiero przed nami. Największy ładunek biogenów ulokowany jest w osadach dennych. Są sposoby na skuteczne wytrącenie biogenów z osadu dennego ale i koszty tego przedsięwzięcia będą  niemałe. Pierwszy krok oczyszczania jeziora został poczyniony i chwała burmistrzowi za to, a teraz trzeba sukcesywnie   dążyć do celu by skutecznie doprowadzić do  znacznej  poprawy  jakości wody w jeziorze.

                                                                                                          Paweł Pieczonka 

  

Drużynowe zawody wędkarskie z pomostów

W pogodne i ciepłe  lipcowe (9.07.2016) popołudnie na północnej stronie jeziora  Starzyc rozegrano drużynowe spławikowe zawody wędkarskie z pomostów o puchar Prezesa Koła PZW ,,Okoń” w Chociwlu.  Do zawodów stanęło 19 dwuosobowych drużyn, razem 38 zawodników.  Otwarte zawody drużynowe zgromadziły zawodników z Chociwla, Dzwonowa, Dobropola oraz Gryfina. Z zadowoleniem powitaliśmy  jedyną na zawodach parę mieszaną Kornelię Małachowską i Michała Jamroziaka z Dzwonowa. Przyznać trzeba, że w całej dotychczasowej historii  koła nie odnotowano tak licznej grupy zawodników  biorących udział w zawodach wędkarskich. Duża w tym zasługa samego prezesa Krzysia Tuleja, który potrafił zmobilizować członków związku oraz  umiejętnie i skutecznie  zachęcić do udziału w zawodach.  Użytkownicy pomostów  chętnie i bez problemów udostępnili swoje kładki na potrzeby PZW. Wcześniej zarząd koła grzecznie zwrócił się z propozycją udostępnienia swoich kładek na potrzeby zorganizowania na nich zawodów wędkarskich.  Tym razem problemów żadnych nie było, nikt kładki na klucz nie zamknął i zawody swobodnie mogły odbywać się zgodnie z wcześniej rozpisanym programem. W tym miejscu zarząd koła serdecznie dziękuje właścicielom (użytkownikom) kładek za dobrowolne i bezproblemowe ich udostępnienie dla potrzeb koła wędkarskiego w dniu zawodów. Zawody przebiegały we wzorowej i przyjaznej atmosferze. Połowy dla niektórych były szczególnie udane bo ryba choć niewielka brała często i  chętnie. Najlepsza drużyna, Michał Michalski i Krzysztof  Zaklukiewicz  wyłowiła rekordową ilość bo 9,18 kg ryb ( około 200 rybek o przeciętnej wadze 4,6 dkg). Nietrudno wyliczyć, że każdy z zawodników tej drużyny przeciętnie co 2 min  miał skuteczne branie. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna Piotr Miszczuk i Bartosz Bajan z Dzwonowa z wynikiem 3,96 kg. ryb.  Trzecie miejsce zajęła drużyna Andrzej Dudziak i Piotr Chmielewski z wynikiem 3,26 kg złowionych ryb. Podsumowując zawody prezes uhonorował zwycięskie drużyny okazałymi i pięknymi pamiątkowymi pucharami. Na zakończenie każdy z zawodników mógł zjeść  kiełbaskę z grilla  i otrzymać co nieco do popicia.

P.S. Tuż przed zawodami Społeczną Straż Rybacką odwiedził nowy Komendant Powiatowej Straży Rybackiej w Stargardzie p. Adam Mroczkowski.  Było to zapoznanie się z ochotnikami naszej straży rybackiej jak również  przeprowadzenie szkolenia o statutowych  zadaniach i obowiązkach SSR.  Na początek dobrej współpracy przekazał dla naszej SSR  nowy, okazały ponton wraz z silnikiem elektrycznym.  Dziękujemy, na pewno przyda się w społecznej pracy kontrolnej na naszych wodach. 

                                                                                 Paweł Pieczonka                   

Otwarcie sezonu /1. 05. 2016/

Zarząd PZW  ,,Okoń”  w Chociwlu dokonał udanego otwarcia sezonu wędkarskiego  2016. Piękna i słoneczna pogoda zachęciła do udziału w zawodach 29 członków  tylko i wyłącznie naszego koła wędkarskiego,  jako  że była to pierwsza edycja eliminacji do  mistrzostw  koła  w tym roku.  Ostatecznie jednak  jesień   zdecyduje kto naprawdę jest najlepszym wędkarzem. Sam prezes Krzysztof Tulej nie krył zadowolenia z tak licznego  udziału w rywalizacji o mistrzostwo ,,Okonia”. Cieszy fakt, że zawodnikami są nie tylko wędkarze z naszej gminy, ale w zawodach  powiększa się grono utalentowanych pasjonatów wędkarstwa   głównie z  Dzwonowa. W pierwszej edycji  najwięcej szczęścia i umiejętności połowowych dopisało Bogdanowi Dudziakowi z Chociwla.  Wyłowił on sporą ilość ryb na łączną wagę 2,74 kg. zajmując jednocześnie pierwsze miejsce. Na drugim zaszczytnym miejscu uplasował się Michał Michalski z wynikiem 1,72 kg, trzecie miejsce przypadło w udziale Bartłomiejowi Bajanowi z Dzwonowa, któremu udało się złowić 1,32 kg ryb. Na punktowanych miejscach  znaleźli się jeszcze  Józef Markiewicz  i Piotr Miszczuk. Nowością w przyznawaniu nagród było zastąpienie nagród rzeczowych bonami towarowymi. Za pierwsze miejsce zarząd ustalił  bon towarowy w kwocie 150 zł, drugie 100 zł i trzecie 50 zł. uważając, że tak będzie korzystniej dla zawodników, bo sami będą decydować   jaki sprzęt dla siebie  zakupić. Zawody sprawnie poprowadzili sędziowie Lucjan Sierocki, Piotr Hyriak i Mieczysław Otenbrajt. Kiełbaski z grilla smacznie przyrządzili Bolek Wnuk wraz z Marianem Karcewiczem.  Organizacją całej  imprezy umiejętnie i skutecznie poprowadził Prezes Koła PZW ,,Okoń” w Chociwlu Krzysztof Tulej. Dodać należy, że działacze nie tylko potrafią podjąć cenną inicjatywę ale  ją szybko i pilnie zrealizować. Ostatnio chociażby pilotażowo został wykonany prosty pomost wędkarski dla potrzeb połowu ryb podczas zawodów wędkarskich. Okazuje się , że ten pomysł zdał założony przez organizatorów  egzamin i w tym roku zamierza się zbudować jeszcze siedem podobnych do niego ale nieco zmodernizowanych pomostów. Służyć będą one nie tylko dla organizowanych zawodów wędkarskich , ale również dla potrzeb każdego wędkarza legalnie poławiającego ryby. Pod koniec kwietnia członkowie naszego koła zorganizowali prace przy porządkowaniu brzegów jeziora Starzyc i Kamienny Most. Zainteresowanie porządkowaniem było jednak niewielkie. Na ponad dwustu osobową organizację do prac porządkowych zgłosiło się pięciu chętnych, głównie członków zarządu. Jest to jak stwierdził prezes Krzysztof  Tulej sytuacja irytująca, bo powszechnie wiadomo, że każdy wędkarz chce łowić w uporządkowanym nabrzeżu jednak sam w sprzątaniu  jeziora uczestniczyć nie zamierza. Dlaczego nie uczestniczą, odpowiedź  zazwyczaj jest jedna, ja nie śmiecę.  Skąd zatem corocznie pojawia się tyle worków śmieci? W ubiegłym miesiącu Zarząd zdecydował aby  dodatkowe kwoty dopłacane corocznie do składki członkowskiej były przeznaczane na wynagrodzenie dla wynajętych osób które podejmą się porządkowania brzegów jeziora. Może w ten sposób problem ten zostanie ostatecznie i pomyślnie rozwiązany.

                                                                                           Paweł Pieczonka


       


Zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Wielkanocnych spędzonych w gronie rodzinnym

                życzy

Zarząd PZW ,,Okoń’’ w ChociwluZebranie Sprawozdawcze PZW ,,Okoń” za rok  2015       30.01.2016

Sprawozdawcze zebranie Koła nr 6 ,,Okoń” w Chociwlu dokonało podsumowania swojej działalności w roku 2015. Na pięknej, nowej i odświętnie udekorowanej barwną flagą i proporczykami naszego koła sali balowej ,,Pałacu nad Jeziorem” w Chociwlu zebranie sprawnie poprowadził p. Adam Gumny. W zebraniu uczestniczył Burmistrz Chociwla p. Stanisław Szymczak. Obszerną i szczegółową ocenę z działalności Zarządu  złożył Prezes Koła ,,Okoń” Krzysztof Tulej. Poinformował zebranych o naszych dokonaniach w roku 2015,  szczególnie zaś  o licznych zawodach wędkarskich zorganizowanych w roku sprawozdawczym, a było o czym mówić, bo tego typu imprez było sporo i wzorowo zorganizowanych. Poprawnie oceniono pracę Prezesa i Zarządu, sytuacja finansowa okazała się  najlepsza w całej dotychczasowej historii Koła. W dyskusji zwrócono uwagę na umożliwienie dogodniejszej  sprzedaży zezwoleń na połowy jedno lub kilkudniowe.  Problem ten jak dotychczas nie został  rozwiązany, a osoby głównie przyjezdne zainteresowane legalnym  wędkowaniem mają z tym niesamowite kłopoty. Poruszano sprawę czystości i estetyki linii brzegowej jeziora,  likwidacji zmurszałych, szpecących jezioro mostków. Prezes zaapelował do zebranych o liczniejszy niż dotychczas udział w akcji, bo jak dotąd to głównie członkowie zarządu wykonują prace porządkowe. Podnoszono problem doczyszczania wód jeziora, zapobieganiu zakwitowi wody w okresie najwyższych temperatur okresu letniego kiedy z jeziora korzystają dzieci i młodzież traktując je jako miejskie kąpielisko. Przypomniano o sytuacji, która miała miejsce kilka lat temu, kiedy to z powodu nadmiernej ilości sinic i zielenic w wodzie kilkadziesiąt  osób, głównie dzieci doznało na sobie widocznych i bolesnych zmian dermatologicznych. Zebranie było doskonałą okazją do podsumowania zawodów wędkarskich o tytuł Mistrza Koła w roku 2015. Mistrzem Koła w roku 2015 został Mariusz Sulima  z Oświna, V-ce mistrzostwo Koła wywalczył Sebastian Wolański ze Starzyc, a drugim V-ce mistrzem  został Bartłomiej Bajan z Dzwonowa. Piękne i okazałe puchary z tej okazji laureatom wręczył prezes Koła Krzysztof  Tulej. Pucharami  uhonorowano w podziękowaniu również  osoby i firmy, które wspierały koło pomocą rzeczową  i finansową  na przestrzeni ubiegłego roku. Zarząd ubolewa jednak, że zebrania sprawozdawcze nie cieszą się  wystarczającą  frekwencją. Pomimo, że  związek nasz liczy ponad 200 wędkarzy to na zebranie przychodzi około 20 osób, a szkoda bo na zebraniu jest o czym rozmawiać.

                                                                                    Paweł Pieczonka

Zakończenie sezonu

/11. 10. 2015/

 

Zawodami o tytuł mistrza koła  zakończono w Chociwlu sezon wędkarski  roku 2015. Nie były to zawody otwarte bowiem do zawodów mogli  przystąpić jedynie członkowie koła wędkarskiego ,,Okoń”. Była to jednocześnie druga edycja zawodów liczących się do ogólnej punktacji w rywalizacji wędkarskiej za bieżący rok połowowy. Słoneczny choć chłodny bo o temperaturze bliskiej zera  poranek nie wróżył udanych połowów i takie przewidywania  w całej rozciągłości się  sprawdziły. Do zawodów przystąpiło 18 zawodników. Najlepszy z zawodników Bartłomiej Bajan z Dzwonowa złowił 0,48 kg ryb i z tym wynikiem zajął pierwsze miejsce, na drugim miejscu uplasował się Józef Szramowiat z Bobrownik z połowem  0,46 kg, trzecie miejsce przypadło w udziale kol. Sebastianowi Wolańskiemu ze Starzyc z wynikiem  0,44 kg złowionych ryb i w takiej  oto sytuacji połowowej  stolica gminy przegrała  z  ,,resztą świata”.  Podsumowując zaś pierwszą (wiosenną) i drugą (jesienną)  edycję wędkarskich zmagań, zwycięzcą turnieju został Mariusz Sulima, drugie miejsce zajął Sebastian Wolański, trzecie zaś Krzysztof Gorajewski. Puchary dla zwycięzców koła za rok 2015 zostaną wręczone przy okazji dorocznego zebrania sprawozdawczego, które odbędzie się z początkiem 2016 roku.  Zawody sędziowali Lucjan Sierocki, Piotr Hyriak, Bolesław Wnuk i Michał Michalski. Całość imprezy wzorowo poprowadził prezes Koła ,,Okoń” Krzysztof Tulej. Na zakończenie imprezy kol. Bolesław Wnuk przygotował wyśmienite, gorące kiełbaski z grilla, apetyt dopisywał wszystkim, bez wyjątku. Prezes jak zwykle i przy każdej nadarzającej się ku temu okazji napomina o organizacji całonocnych zawodów w przyszłym sezonie wędkarskim i wszystko wskazuje na to, że zarząd je zrealizuje.  Napomknął również o zimowych zawodach podlodowych, ale warunkiem tutaj jak stwierdził musi być gruba warstwa lodowa min. 25cm, bezpieczeństwo wędkarzy jest tutaj bowiem najważniejsze.

                                                                                                     Paweł Pieczonka


Puchar Prezesa PZW ,,Okoń”

(13.09. 2015r.)

 

W niedzielę rozegrano drużynowe gruntowe zawody  wędkarskie z pomostów o puchar Prezesa PZW ,,Okoń” w Chociwlu. Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem bo do zawodów przystąpiło 17 drużyn dwuosobowych (dwie osoby po dwie wędki) i jedna jednoosobowa (jako drużyna), która podjęła  próbę samodzielnie nierównej  walki z pozostałymi zespołami. Innymi słowy były to zawody gruntowe a nie spławikowe gdzie połowów dokonuje się w toni wody. Przyznać należy, że wiele drużyn do połowów przystąpiła z wielkim zadowoleniem i ochotą na  sukces.   Większości zespołów ten rodzaj sportu wędkarskiego się bardzo spodobał, a  i efekty zawodów były zadowalające. Jezioro Starzyc w Chociwlu zaimponowało swym podwodnym pływającym bogactwem. Ogółem zawodnicy złowili 26 kg ryb, w tym sporo w miarę wyrośniętego leszcza. Nikt z biorących udział w zawodach  nie przypomina sobie ażeby kiedykolwiek w historii zawodów na tym jeziorze podczas zawodów wyłowiono tak dużą ilość ryb. Udane połowy świadczą o tym, że ryba tutaj jest, tylko trzeba umieć ją złowić. Przyznać trzeba, że niektórzy mają do tego wyjątkowy  talent. Najwięcej szczęścia w połowach i pierwsze miejsce o puchar Prezesa zdobyła para Michał Michalski i Krzysztof Zaklukiewicz z Chociwla z wynikiem 8,48 kg złowionych ryb. Drugie miejsce i puchary  Prezesa wywalczyli Piotr Miszczuk i Bartek Bajan z Dzwonowa z wynikiem 6,06 kg połowu. Trzecie miejsce i puchary Prezesa przypadły w udziale dla Krzysztofa Tuleja  i Jerzego Tomaszewskiego z wynikiem 5,40 kg złowionych ryb. Puchar za największą złowioną rybę zdobyła para Krzysztof Rakowski i Arkadiusz Cetnarski  obaj z  Dzwonowa.  Największą rybą okazał się leszcz o długości 37,5 cm. Zawodnicy od miejsca czwartego do dziesiątego otrzymali pamiątkowe nagrody w postaci sprzętu wędkarskiego. Pocieszającym jest fakt, że w zawodach bierze udział coraz większa grupa  zawodników z Dzwonowa (gm. Marianowo).  Z  zawodów na zawody osiągają coraz lepsze rezultaty. Przykładem niech będzie dzień dzisiejszy, drugie miejsce z gruntu i największa ryba. Trzy puchary pojechały do Dzwonowa. Brawo chłopaki, gratuluję.  Liczny udział zawodników z innych gmin świadczyć może o dobrym funkcjonowaniu naszego koła oraz  umiejętnym wzorcowym organizowaniu imprez sportowych. Po udanych połowach zawodnicy mogli dowoli posilić się kiełbaską z rożna przygotowaną na drewnie liściastym  przez Bolka Wnuka z Chociwla  wybitnego specjalistę od tego rodzaju przysmaków. Zawody sędziowali Lucjan Sierocki, Piotr Hyriak i Stanisław Błaszczyk. Na zakończenie prezes przypomniał o zawodach o mistrzostwo Koła w dniu 11 października i wspomniał jeszcze o jednej inicjatywie , że marzą mu się zawody całonocne 12-to godzinne, ale to dopiero w przyszłym roku. Sądzę, że wędkarze docenią każdą nową inicjatywę, a do zawodów przystąpi nie mała grupa wędkarzy.

                                                                                                                                  Paweł Pieczonka 


Jubileuszowe zawody 45-lecia PZW  ,,Okoń” w Chociwlu 15.08.2015

 

Opierając się na  wspomnieniach  najstarszych czynnych jeszcze wędkarzy to mija właśnie 45 lat od chwili utworzenia koła wędkarskiego PZW w Chociwlu. Był rok 1970 kiedy to wędkarze z Chociwla zapragnęli usamodzielnić się i uniezależnić od Stargardzkiego koła ,,Kolejarz”. Początkowo bowiem pieczę nad naszym kołem sprawował właśnie ,,Kolejarz”. Dokładną historię koła opiszę przy okazji głównych obchodów uroczystości, które będą miały miejsce na najbliższym zebraniu sprawozdawczym za rok 2015. Dzisiejszymi zawodami rozpoczęliśmy jubileusz 45-lecia naszego funkcjonowania. Ranek zwiastujący burzę niezbyt przychylnie nastrajał zawodników do spokojnego wędkowania. Niewielki deszcz nas jedynie trochę postraszył, burza jednak szybko przemieściła się dalej na północ i zawody rozpoczęły się zgodnie z planem. Zebranych zawodników, koleżanki i kolegów wędkarzy przywitał Krzysztof Tulej,  prezes koła ,,Okoń” w Chociwlu. Zaprezentował najnowszy nabytek w postaci pełnowymiarowej flagi, której rola w dniu dzisiejszym została podniesiona bynajmniej do roli  sztandaru. Jej pięknie dobrana kolorystyka z umieszczonym w jej górnej części logo PZW,  pośrodku umieszczonym herbem Chociwla i poniżej wypisanym jej właścicielem zachęcała do rywalizacji. Rejon nabrzeża udekorowany nową i pierwszą w historii  koła  flagą  nie tylko ozdabiał, ale i dodawał rangi zawodom. I w takiej oto scenerii 16 dwuosobowych drużyn przystąpiło do trzygodzinnych spławikowych zmagań  z pomostów wędkarskich. W  imprezach organizowanych przez nasze koło bierze udział coraz więcej wędkarzy również z poza  naszej gminy. W dzisiejszych  w zawodach brali  udział zawodnicy z Wiechowa  i Dzwonowa (gm. Marianowo), Dobropola (gm. Dobra) oraz Gryfina. Największa jednak ilość zawodników pochodziła z Chociwla, Karkowa, Oświna, Starzyc, Lisowa i  Lublinowa.  W wyniku zaciętej, sportowej rywalizacji I miejsce i jubileuszowe puchary 45-lecia PZW ,,Okoń” wywalczyła drużyna Sebastian Wolański ze  Starzyc i Bogdan Dudziak z Chociwla. II miejsce i jubileuszowe puchary 45-lecia PZW ,,Okoń” zdobyła para małżeńska Czesława i Krzysztof Koprowscy z Chociwla. Państwo Koprowscy mogą poszczycić się największą złowioną rybą jaką udało się w tych zawodach złowić. Ten okaz to 80-cio dekagramowy lin. III miejsce i jubileuszowe puchary 45-lecia PZW ,,Okoń” wywalczyła drużyna Michał Michalski i Krzysztof Zaklukiewicz z Chociwla.  Tuż za podium uplasowali się zawodnicy z Dzwonowa Tadeusz Łodyga i Andrzej Kwietko poławiając 1,48 kg ryb. Niewiele mniej bo 1,32 kg.  złowiła drużyna z Gryfina w składzie Gałęzowski Robert i Jakub. W zawodach przewidziano również puchary dla najstarszej i najmłodszej ekipy. Jubileuszowe puchary  45-lecia seniorów starszych zdobyli państwo Stanisława i Władysław Wiśniewscy z Lublinowa. Najmłodszą drużyną okazała się ekipa z Oświna Grzegorz Sulima i Łukasz Sulima. To właśnie im w udziale przypadły jubileuszowe puchary 45-lecia PZW ,,Okoń”  w kategorii dla najmłodszej drużyny. Panie jak się okazuje miały w dzisiejszych zawodach dużo szczęścia. Dwie panie startowały w zawodach i każda z nich uplasowała się na miejscu pucharowym. Może ten przykład będzie zaczątkiem szerszej feminizacji rekreacyjnej wędkarstwa? Zawody prowadzili sędziowie w składzie Lucjan Sierocki, Piotr Hyriak i Bolesław Wnuk. Zarząd związku pamięta także o swoich kolegach działaczach, którzy odeszli od nas do wieczności. Bez wątpienia bezgranicznie oddanym swej wędkarskiej pasji  był kolega Stefan Zasławski. Nie będzie chyba przesadą  jeżeli zaryzykuję stwierdzenie, że był najlepszym działaczem na przestrzeni całego  45-lecia istnienia naszego koła PZW. Przez szereg lat wzorowo pełnił funkcję skarbnika koła. To między innymi za jego czasów i dzięki niemu liczebność naszych szeregów wzrosła  do 240 członków oraz  pomyślnie ustabilizowała się sytuacja finansowa. Stefan był etycznym i autentycznym społecznikiem bez reszty oddanym działalności wędkarskiej, wyróżniony najwyższymi odznaczeniami Polskiego Związku Wędkarskiego. Doceniając  zasługi dla  koła zarząd postanowił w podziękowaniu za jego wkład pracy odwiedzić jego grób  i tam złożyć okolicznościową wiązankę kwiatów. Podczas trwania zawodów nie obyło się bez drobnych złośliwości i prób zakłócenia  prawidłowego prowadzenia imprezy  przez sędziów. Spontaniczne wystrzały z pistoletów hukowych dezinformujące zawodników o wcześniejszym zakończeniu połowów niepotrzebnie wprowadzały zawodników w błąd. Na koniec imprezy żartownisie poprosili  o zrobienie im zdjęcia i dla dobra  współpracy spełniłem ich prośbę. Zdjęcie to zamieszczam na końcu  dzisiejszej galerii jednak pod warunkiem, że podobnych żartów w przyszłości nie będą czynić.

                                                                                                                   Paweł Pieczonka

Ps. W nawiązaniu do obchodów 45-lecia v-ce prezes koła Piotr Hyriak napisał krótki wierszyk. Wierszyk swojego autorstwa zaprezentował po raz pierwszy na zawodach wędkarskich. Jego treść zamieszczam poniżej.

 

Halo, halo, halo

Wędkarze licznie się zgromadzili

Oni dzisiaj 45-lecie będą obchodzili.

 

Koło ,,Okoń” o to zadbało

I zawody zorganizowało.

 

Halo, halo nasze jeziorze

Gdzie się podziały dawniejsze węgorze.

 

Mamy nadzieje jeszcze,

Że po tamtej stronie biorą leszcze.

 

Nasz redaktor, rzecznik prasowy

Będzie dzisiaj filmował połowy.